Vải canvas đen

49,000 VNĐ

Vải dày, dùng để may túi xách

Khổ vải: 1m x 1,55m