Vải đay 45×45

    57,000 VNĐ

    Loại vải: Vải đay, Vải bao bố
    Khổ 1.2m
    Loại vải: 45×45
    Nhập khẩu