Vải bố màu mộc

42,500 VNĐ

  • Vải canvas: Dày
  • Màu sắc: Mộc ( Tự nhiên)
  • Khổ vải: 1.75m