Vải bố canvas

63,000 VNĐ

  • Vải canvas: Dày
  • Màu sắc: Mộc ( Tự nhiên)
  • Khổ vải: 1.75m