Vải bố đay

37,000 VNĐ

  • Loại vải: Vải đay, Vải bao bố
  • Khổ 1.2m
  • Sản xuất: Nhập khẩu