Vải đay 45×45

40,000 VNĐ

Loại vải: Vải đay, Vải bao bố
Khổ 1.2m
Loại vải: 45×45
Nhập khẩu